متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

  • 2021-06-19

ورزشکار ، افرادی که در ورزش رقابت می کنند ، در مشاغل قابل توجهی بیشتر از افراد درآمد کسب می کنند. این اشتباه است یا درست است؟بسیاری می گویند اشتباه است ، برخی دیگر می گویند. حتی اگر مردان و زنان ورزشی نباید بالاتر از سایر متخصصان در زمینه خود پرداخت شوند ، زیرا آنها به خدمات خود نیاز دارند تا به طور مؤثر انجام دهند ، اما بیشتر اوقات از درآمد حاصل از شرط بندی شده بر روی آنها پاداش می گیرند. بدین ترتیب ، من بر این عقیده هستم که توجیه شده است.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

داشتن دستمزد بالاتر برای بازیکنان حرفه ای در مقایسه با سایر مشاغل ، به موضوعی داغ تبدیل شده است که اغلب نظر را تقسیم می کند.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

این روزها ، بسیاری از ورزشکاران موفق با تأیید مارک ها و حقوق بالا میلیون ها دلار از طریق منابع مختلف درآمد کسب می کنند. با این حال ، این سناریو در بخش های دیگر نیست. برخی معتقدند که این کاملاً عادلانه است و برخی دیگر فکر می کنند که قابل قبول نیست. این مقاله هر دو طرف استدلال را به طور عمیق مورد بحث قرار می دهد و با نظر من نتیجه گیری احتمالی خواهد کرد.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد هر دو دیدگاه بحث کنید و نظر خود را بیان کنید

طبق نظر من ، یک فرد در حوزه خود با دانش و تجربه عالی درآمد خوبی برای مثال کسب می کند. پزشکان ، ورزشکاران و وکلا ، با این حال از همه متخصصان دیگر ورزش برجسته تر هستند.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

طبق نظر من ، فردی در حوزه خود با دانش و تجربه عالی ، به عنوان مثال پزشکان ، ورزشکاران و وکلا ، درآمد خوبی کسب می کند ، اما از همه متخصصان دیگر ورزش ها برجسته تر هستند.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

در این دنیای مدرن ، توسط برخی سیاستمداران و مقامات مشاهده می شود که برخی از ورزشکاران/زنان نسبت به سایر حرفه های مهم پول زیادی کسب کرده اند. در حالی که برخی از مردم معتقدند که منطقی است ، برخی دیگر این گفته را انکار می کنند. من به شدت از این ایده حمایت می کنم که برخی از حرفه ها مانند مهندسی یا پزشکی باید از ورزشکاران مهمتر باشند و به همین دلیل معتقدم پرداخت بالاتر ورزشکاران اثبات ناعادلانه بودن است.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد هر دو دیدگاه بحث کنید و نظر خود را بیان کنید

این قابل درک است که ورزشکاران پر رونق درآمد زیادی دریافت می کنند ، بیش از کسانی که در سایر حرفه ها در همان سطح از اهمیت کار می کنند. غالباً استدلال می شود كه این موضوع قابل قبول است در حالی كه دیگران مخالف هستند و فکر می كنند كه این غیرقابل قبول است. این مقاله موافقت می کند که پرداخت بالایی برای کسانی که به عنوان ورزشکاران حرفه ای کار می کنند نسبتاً درآمد کسب می کنند.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

حرفه در ورزش فرصتی برای کسب درآمد بیشتر می دهد. برخی معتقدند که این درست است ، در حالی که افراد دیگر بر این باورند که برای سایر مشاغل ناعادلانه است.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

این روزها در مورد حقوق زیاد مربیان مشهور نقاط مشهور استدلال داغ شده است. برخی معتقدند که برای آنها قابل قبول و عادلانه است در حالی که برخی دیگر وجود دارند که فکر نمی کنند. از دیدگاه خودم ، فکر می کنم این امر به نقش شخص در جامعه او بستگی دارد.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

میزان پول به دست آمده توسط مناطق مختلف ، به ویژه در ورزش ، منبع استدلال بوده است. برخی بر این عقیده هستند که مبلغ هنگفتی که توسط متخصصان ورزش به دست می آید مسخره است. من تمایل دارم که کاملاً با این احساسات موافق باشم زیرا سایر حرفه هایی مانند پزشکی و بهداشت به دلیل نقش بسیار اساسی که در نجات جان انسان ایفا می کنند ، بیشترین میوه های مالی را برای تلاش ها نیاز دارند.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

بسیاری از ورزشکاران حرفه ای با استعداد قادر به کسب درآمد قابل توجهی بیش از سایر حرفه های مهم هستند. در حالی که ، برخی از افراد فکر می کنند که این نمی تواند قابل قبول باشد ، برخی دیگر فکر می کنند بازیکنان حرفه ای ورزشی سزاوار این پول هستند. به نظر من ، بسیاری از استعدادهای ورزشی توانایی های منحصر به فردی دارند و آنها زمان زیادی را برای موفقیت در زمینه های خود می گذرانند. هدف از این مقاله بحث در مورد شایستگی ها و Demerits است.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

در نتیجه توجه مداوم رسانه ها و طرفداری عمومی ، بازیکنان مختلف ورزشی میلیون ها دلار درآمد کسب می کنند. برخی استدلال می کنند که ورزشکاران مستحق حقوق بالاتری هستند ، با این حال ، برخی دیگر معتقدند که این افراد غیر قابل توجیه هستند زیرا افرادی که در خدمات اساسی مانند مراقبت های بهداشتی و دفاعی کار می کنند ، مستحق حقوق بهتر هستند. در این مقاله هر دو طرف استدلال به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت و شواهدی در مورد اینکه چرا درآمد Sportspersons قابل توجیه است ، ارائه می دهد.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی از افراد این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

دنیای ورزش یک صنعت چند میلیارد دلاری است. در نتیجه ، ورزشکاران ورزشی حرفه ای حقوق زیادی دریافت می کنند- به عنوان مثال ، پزشکان ، وکلا ، معلمان یا مددکاران اجتماعی. در حالی که برخی استدلال می کنند که این غیر قابل توجیه است ، من بر این عقیده هستم که چنین حقوق و دستمزد بسیار بالایی معقول است.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

در کنار ستاره های فیلم ، جامعه ای که از وضعیت مشهور لذت می برد ، متخصصان ورزشی هستند. نه تنها استراتژی های بازی آنها ، بلکه پولی که از طریق آن کسب می کنند بسیار مورد بحث قرار می گیرد. در حالی که گروهی از مردم معتقدند که درآمد عادلانه است ، اما مهمترین آنها آن را رد می کند. من با نظر سابق موافقم تا زمانی که پول از طریق ورزش آنها بوده است زیرا آنها نه تنها میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان را سرگرم می کنند بلکه نام کشور را در عرصه بین المللی حفظ می کنند ، تا زمانی که مالیات به درستی به دولت های مربوطه پرداخت شودواد

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

افراد مشهور ورزشی نسبت به سایر مشاغل مهم درآمد بالاتری دارند. بسیاری از افراد معتقدند که این منطقی است در حالی که افراد دیگر و فکر می کنم این نابرابر است و من در این مقاله آن را توجیه می کنم.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

ورزشکاران حرفه ای ورزشی به خوبی شناخته شده اند و می توانند سالانه میلیون ها دلار درآمد کسب کنند. برخی از مردم بر این باورند که این ورزشکاران به دلیل توانایی های برجسته خود ، می توانند زندگی لوکسوریوس و حقوق و دستمزد بالایی داشته باشند ، در حالی که برخی دیگر معتقدند هیچ توجیهی برای درآمد بالایی که کسب می کنند وجود ندارد و باید همان حقوق سایر حرفه ها را بدست آورد.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

ورزش همیشه زندگی ما را سرگرم کرده و تحت تأثیر قرار داده است ، و گفته می شود که سطح ورزش نسبت به سایر افراد پول بیشتری کسب می کند. برخی از مردم موافق هستند ، با این حال ، این عادلانه است ، دیگر استدلال می کنند که این توجیه نشده است. در واقع ، از واقعیت های ورزشی باید به طور متوسط یا بیشتر از متوسط پول داده شود ، اما بهتر است به حرفه های دیگر نیز توجه کنیم.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

امروزه ، متخصصان ورزش توجه بیشتری را در بین مردم از سراسر جهان به دست می آورند. رسانه یکی از اصلی ترین دلایلی است که باعث می شود شخص در هیچ زمان شهرت پیدا کند. بنابراین افراد ورزشی مانند افراد مشهور در سراسر جهان رفتار می شوند. برای اینکه یک قطعه از ذهن شخص را به دست آورد ، افراد با استعداد ورزشی باید با دستمزد بیشتری جبران شوند.

متخصصان موفق ورزش می توانند بیشتر از افراد دیگر حرفه های مهم پول بیشتری کسب کنند. برخی فکر می کنند این کاملاً توجیه شده است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند ناعادلانه است. در مورد این نظرات بحث کنید و نظر خود را بیان کنید.

این واقعیت شناخته شده است که افراد ورزشی نسبت به سایر متخصصان از حقوق بسیار بهتری برخوردار هستند. این واقعیت بسیاری از مباحث را برانگیخته است که آب و هوا عادلانه است یا نه. از دیدگاه من ، هر حرفه ای شایسته است ، بنابراین شکاف بزرگ بین درآمد ورزشکاران و دیگران توجیه نمی شود.

© 2022 Writing9. کلیه حقوق محفوظ است.

آلمان ، برلین. Brandenburgische Straße 92. 030 96 58870

تولید - محصول
نمونه/موضوعات
خدمات دیگر
حمایت کردن

Writing9 برای بررسی مقاله از IELTS Task Task 2 و نامه هایی از کار 1. ساخته شده است. این سرویس به دانش آموزان کمک می کند تا برای IELTS نوشتن را تمرین کنند و مهارت های نوشتن خود را بهبود بخشند. با استفاده از این سایت ، شما موافقت می کنید که شرایط استفاده ، سیاست بازپرداخت و خط مشی رازداری را بخوانید و بپذیرید.

آیلتس یک علامت تجاری ثبت شده از دانشگاه کمبریج ESOL ، شورای انگلیس و آموزش آوارگان استرالیا است. Writing9 توسط دانشگاه کمبریج ESOL ، شورای انگلیس و آموزش آوارگان استرالیا وابسته ، تصویب و تأیید نشده است. کلیه علائم تجاری دیگر در این وب سایت دارایی صاحبان مربوطه آنها است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.